Loading...

#YESWE

Vi älskar att se våra produkter i olika tränings- och tävlingssammanhang på sociala medier och ber då ibland om lov att få dela det i våra kanaler. Bilderna eller det rörliga materialet publiceras främst på vår webbsida men kan också komma att publiceras i våra andra kanaler, såsom Instagram eller facebook!

Genom att svara i kommentarsfältet på vår förfrågan med hashtaggen #yesWE godkänner du till följande:

Du ger We R Brands AB (Org. nr: 556722-4489), vidare nämnt som Workout Empire, en icke-exklusiv och global licens till att använda samtliga bilder som du har svarat #yesWE till att användas i marknadsföringssyfte och i galleriet på webbsidan samt på våra produktsidor. Vi marknadsför oss främst i sociala medier såsom Facebook och Instagram men även genom nyhetsbrev och på tävlingsevenemang. 

Härmed intygar du att:
1. Du äger alla rättigheter till dina bilder.
2. Du har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri.
3. Workout Empire inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.


Härmed befriar du Workout Empire från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användninsgsformer.
Härmed befriar du och accepterar att hålla Workout Empire och alla personer som handlar för Northern Spirits räkning skadelösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Genom att svara #yesWE så godkänner du alltså att du har läst och förstått ovanstående villkor. 

VAD BETYDER DETTA FÖR DIG?

Dina bilder och ditt rörliga material kommer inte bara att bli synligt för dina egna följare utan även för alla andra som älskar Workout Empire. Du har alltså möjlighet att inspirera andra hur du mixar och matchar våra träningskläder och kanske få en följare eller två på samma gång! 

this is a exit_popup, do what you want here. close